… основали смо Удружење виноградара и воћара Шајка Тител

фебруар 14, 2013 објављено у рубрици Шајка

udruzenje-vinogradara-vocara-sajka-titel

Удружење виноградара и воћара „Шајка“ Тител

Oбласт делатности Удружења, ради остваривања циљева удружења, je виноградарство и виноградарска производња, узгој винове лозе и производња вина, воћарство и воћарска производња.

Удружење се оснива и организује, слободно и самостално је у остваривању својих циљева, независно од верских, политичких, националних и сталешких интереса.

Циљеви и задаци Удружења су да:

– афирмише воћарство, виноградарство и винарство општине Тител у земљи и свету и учини доступним научна и друга достигнућа из света и земље, а ради напретка воћарства, виноградарства и винарства општине Тител;

– успоставља, одржава, афирмише, сарађује, подстиче, помаже, учествује и организује стручне скупове, екскурзије, изложбе воћа и грожђа, изложбе вина, посете сајмова вина и виноградарства у земљи и иностранству од интереса за воћарство, виноградарство и винарство општине Тител са сродним међународним организацијама и појединцима,

– воћарима, виноградарима и винарима, односно својим члановима обезбеди одговарајући статус и стандард у друштву, који одговара њиховој улози и доприносу друштвено економског развоја земље и општине,

– обезбеди и доприноси стварању одговарајуће љубави, креативности и пажње у развоју воћарства, виноградарства и винарства Србије и општине Тител,

– негује, развија и стара се о сталешком угледу чланова, како етичком, тако стручном, економском, правном и научном,

– шири воћарску, виноградарско и винску културу,

– својим активностима доприноси стварању повољне друштвене климе у којој ће прегалаштво и резултати чланова бити адекватно друштвено вредновани тако да чланови буду мотивисани за нова и већа прегнућа,

– на сваки начин доприноси неговању традиције и култа вина и лозе,

– организује, афирмише и подстиче рад на усвајању и поштовању норми и стандарда квалитета производа у целини и успоставља обострано целисходне облике повезивања и сарадње са државним органима и међународним организацијама и да те везе одржава и унапређује као и да издаје летке или брошуре,

– представља програм идеје и принципе Удружења у односу према друштвено политичкој заједници и другим домаћим и страним струковним организацијама и удружењима,

– пружа помоћ у развоју и унапређењу виноградарства и винарства свим субјектима чији су циљеви слични циљевима Удружења виноградара и винара Србије,

– пружа помоћ оснивачима и суоснивачима у циљу њиховог бољег организовања и рада и постиче и унапређује односе са јавношћу и предузима и друге мере од интереса за унапређивање и повећање производње и гајење винове лозе и грожђа као и производње вина,