… osnovali smo Udruženje vinogradara i voćara Šajka Titel

februar 14, 2013 objavljeno u rubrici Šajka

udruzenje-vinogradara-vocara-sajka-titel

Udruženje vinogradara i voćara „Šajka“ Titel

Oblast delatnosti Udruženja, radi ostvarivanja ciljeva udruženja, je vinogradarstvo i vinogradarska proizvodnja, uzgoj vinove loze i proizvodnja vina, voćarstvo i voćarska proizvodnja.

Udruženje se osniva i organizuje, slobodno i samostalno je u ostvarivanju svojih ciljeva, nezavisno od verskih, političkih, nacionalnih i staleških interesa.

Ciljevi i zadaci Udruženja su da:

– afirmiše voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo opštine Titel u zemlji i svetu i učini dostupnim naučna i druga dostignuća iz sveta i zemlje, a radi napretka voćarstva, vinogradarstva i vinarstva opštine Titel;

– uspostavlja, održava, afirmiše, sarađuje, podstiče, pomaže, učestvuje i organizuje stručne skupove, ekskurzije, izložbe voća i grožđa, izložbe vina, posete sajmova vina i vinogradarstva u zemlji i inostranstvu od interesa za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo opštine Titel sa srodnim međunarodnim organizacijama i pojedincima,

– voćarima, vinogradarima i vinarima, odnosno svojim članovima obezbedi odgovarajući status i standard u društvu, koji odgovara njihovoj ulozi i doprinosu društveno ekonomskog razvoja zemlje i opštine,

– obezbedi i doprinosi stvaranju odgovarajuće ljubavi, kreativnosti i pažnje u razvoju voćarstva, vinogradarstva i vinarstva Srbije i opštine Titel,

– neguje, razvija i stara se o staleškom ugledu članova, kako etičkom, tako stručnom, ekonomskom, pravnom i naučnom,

– širi voćarsku, vinogradarsko i vinsku kulturu,

– svojim aktivnostima doprinosi stvaranju povoljne društvene klime u kojoj će pregalaštvo i rezultati članova biti adekvatno društveno vrednovani tako da članovi budu motivisani za nova i veća pregnuća,

– na svaki način doprinosi negovanju tradicije i kulta vina i loze,

– organizuje, afirmiše i podstiče rad na usvajanju i poštovanju normi i standarda kvaliteta proizvoda u celini i uspostavlja obostrano celishodne oblike povezivanja i saradnje sa državnim organima i međunarodnim organizacijama i da te veze održava i unapređuje kao i da izdaje letke ili brošure,

– predstavlja program ideje i principe Udruženja u odnosu prema društveno političkoj zajednici i drugim domaćim i stranim strukovnim organizacijama i udruženjima,

– pruža pomoć u razvoju i unapređenju vinogradarstva i vinarstva svim subjektima čiji su ciljevi slični ciljevima Udruženja vinogradara i vinara Srbije,

– pruža pomoć osnivačima i suosnivačima u cilju njihovog boljeg organizovanja i rada i postiče i unapređuje odnose sa javnošću i preduzima i druge mere od interesa za unapređivanje i povećanje proizvodnje i gajenje vinove loze i grožđa kao i proizvodnje vina,